TylöHelon ehdot

1.Ehdot

Vierailemalla verkkosivuilla osoitteessa https://tylohelo.com, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, ja hyväksyt, että olet velvollinen noudattamaan kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinua on kielletty käyttämästä näitä sivuja. Tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit on suojattu tekijän oikeus- ja tavaramerkkilailla.

2.Käyttöoikeus

 1. Materiaalia (tiedot tai ohjelmistot) saa ladata tilapäisesti TylöHelon verkkosivulta yhden kopion vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen ja tilapäiseen katseluun. Tämä on käyttöoikeuden myöntäminen, ei nimikkeen siirto etkä voi tämän käyttöoikeuden nojalla:
  1. muokata tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaaleja mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, tai mihinkään julkiseen näyttöön (kaupallinen tai ei-kaupallinen);
  3. yrittää purkaa tai kääntää koneellisesti mitään TylöHelon verkkosivuilla olevaa ohjelmistoa;
  4. poistaa tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuden merkintöjä materiaaleista; tai
  5. siirtää materiaaleja toiselle henkilölle tai "peilata" materiaaleja muille palvelimille.
 2. Tämä käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista, ja TylöHelo voi lopettaa sen milloin tahansa. Lopettaessasi näiden materiaalien katselun tai tämän käyttöoikeuden päättyessä, sinun tulee tuhota kaikki hallussasi oleva ladattu materiaali tulostetussa tai sähköisessä muodossa.

3.Vastuuvapaus

 1. TylöHelon verkkosivuilla oleva materiaali tarjotaan ”sellaisenaan”. TylöHelo ei anna mitään takuita, ilmaistuja tai epäsuoria, ja täten irtisanoutuu ja kieltää kaikki muut takuut mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkaamisesta.
 2. TylöHelo ei myöskään takaa verkkosivuillaan olevien materiaalien tarkkuutta, todennäköisiä tuloksia tai luotettavuutta tai muuten liittyen tällaisiin materiaaleihin tai mihinkään sivustoihin, jotka ovat linkitettynä tähän sivustoon.

4.Rajoitukset

TylöHelo tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetykset tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat TylöHelon verkkosivuilla olevan materiaalin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka TylöHeloa tai TylöHelon valtuutettua edustajaa on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti mahdollisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuoran takuun rajoituksia tai vastuun rajoituksia välillisten tai satunnaisten vahinkojen varalta, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

TylöHelon verkkosivuilla olevat materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvausvirheitä. TylöHelo ei takaa, että sen verkkosivuilla olevat materiaalit ovat tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla. TylöHelo voi tehdä muutoksia verkkosivuilla olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. TylöHelo ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.

6.Linkkejä

TylöHelo ei ole tarkistanut kaikkia sivustoja, jotka on linkitetty sen verkkosivuille, eikä ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei merkitse sitä, että TylöHelo olisi hyväksynyt sivuston. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7.Muutokset

TylöHelo voi muuttaa näitä käyttöehtoja verkkosivuillaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen nykyistä versiota.

8.Sovellettava laki

Näitä ehtoja sovelletaan Ruotsin lakien mukaisesti ja niitä tulkitaan peruuttamattomasti kyseisen valtion tai paikkakunnan tuomioistuinten yksinomaisella toimivallalla.