TylöHelo Image Trademark

TylöHelon verkkosivuilla olevia tietoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, malleja, tavaramerkkejä, kuvia, ulkoasuja, tekstiä tai ääntä ei saa julkaista, jäljentää, kopioida, siirtää, varastoida, jakaa, ladata, muuttaa tai muuten tehdä ilman kirjallista suostumusta TylöHelolta. Käyttö tai käytöstäpoisto edellä mainitun mukaisesti ilman TylöHelon nimenomaista suostumusta voi olla immateriaalioikeuksien rikkomista tai sopimatonta markkinointia. Haltijan tai tekijänoikeudenhaltijan/omistajan ilmoittaminen TylöHelon verkkosivuilla olevien kuvien, tekstien, tavaramerkkien tai muun sisällön epäasianmukaisen käytön yhteydessä ei poista riskiä, että tällainen hyödyntäminen rikkoo immateriaali- ja tekijänoikeuksia.

Valitut yhteistyökumppanimme saavat kirjallisen sopimuksen, jolla on pääsy kuvapankkiimme, ja siksi heillä on oikeus käyttää kuvia, tekstiä, tavaramerkkejä ja muuta sisältöä tai muita tietoja tältä sivustolta maksutta, kun niitä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti. Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa uutissisällössä, jossa TylöHelo mainitaan. Kuvia ei saa käyttää kaupallisesti ilman TylöHelon ja valokuvaajan hyväksyntää. Kuvia voidaan rajata, mutta ei vääristää. Julkaistaessa omistajan nimi on mainittava.