Voorwaarden TylöHelo

1. Voorwaarden

Door de website op https://tylohelo.com/nl te gebruiken, gaat u ermee akkoord de servicevoorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften te volgen, en u gaat ermee akkoord om alle toepasselijke wetgeving te volgen. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het verboden om deze site te gebruiken of te benaderen. De materialen op deze website vallen onder het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

2. Gebruikerslicentie

 1. Wij geven toestemming om tijdelijk een kopie van de materialen (informatie of software) op TylöHelo's website te downloaden om deze alleen tijdelijk persoonlijk en niet-commercieel te bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om alle software op de website van TylöHelo te decompileren of te reverse engineeren;
  4. het auteursrecht of andere eigendomsnotities van het materiaal te verwijderen; of
  5. het materiaal over te zetten naar een andere persoon of het materiaal "spiegelen" op een andere server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by TylöHelo at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van TylöHelo worden geleverd zoals ze zijn. TylöHelo geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij en ontkent alle andere garanties met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten, af
 2. Verder garandeert TylöHelo niet of doet geen verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op om het even welke plaatsen verbonden aan deze plaats.

4. Beperkingen

In geen geval zal TylöHelo of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding voor verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op TylöHelo's website te gebruiken, zelfs als TylöHelo of een door TylöHelo gevolmachtigde mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele beschadigingen, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de TylöHelo website verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. TylöHelo garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel is. TylöHelo kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. TylöHelo verplicht zich niet om de materialen bij te werken.

6. Links

TylöHelo heeft niet alle sites beoordeeld die gelinkt zijn aan haar website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het vermelden van om het even welke link impliceert geen goedkeuring door TylöHelo van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

TylöHelo kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de actuele versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.