TylöHelo Image Trademark

Informatie op de TylöHelo website, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerpen, handelsmerken, afbeeldingen, lay-outs, tekst of audio, mag niet worden gepubliceerd, gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen, opgeslagen, gedistribueerd, gedownload, gewijzigd of anderszins gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van TylöHelo. Het gebruiken of verwijderen van het gebruik volgens het bovenstaande zonder de uitdrukkelijke toestemming van TylöHelo kan een inbreuk op het intellectuele eigendom of ongeoorloofde marketing vormen. Het noemen van de eigenaar of houder van het auteursrecht in verband met het oneigenlijk gebruik van afbeeldingen, teksten, handelsmerken of andere inhoud van de website van TylöHelo betekent niet dat deze exploitatie geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten.

Onze geselecteerde partners krijgen een schriftelijke overeenkomst met toegang tot onze beeldbank, en zijn daarom gerechtigd om afbeeldingen, tekst, handelsmerken en andere inhoud of andere informatie van deze website kosteloos te gebruiken, indien gebruikt volgens goede bedrijfspraktijken voor de marketing en verkoop van TylöHelo-producten. De afbeeldingen kunnen vrij gebruikt worden voor publicatie in nieuwscontext waarin TylöHelo wordt genoemd. De afbeeldingen mogen niet commercieel worden gebruikt zonder de toestemming van TylöHelo en de fotograaf. De afbeeldingen mogen worden bijgesneden, maar niet vervormd. Bij publicatie moet de naam van de eigenaar worden ingevoerd.