Saunakachel

Waar kan ik de dichtstbijzijnde distributeur vinden?

Antwoord: Kijk op de pagina Zoek een dealer om de dichtstbijzijnde dealer te vinden of klik hier

Hoe wordt de ventilatie geregeld wanneer een elektrische saunakachel in de sauna wordt geïnstalleerd?

Er zijn twee basisprincipes voor ventilatie:


Traditionele of natuurlijke ventilatie die gebruik maakt van de natuurlijke hete luchtstroom. Er zit een inlaat voor verse lucht onder de kachel en een uitlaat aan de tegenoverliggende muur hoog bij het plafond. Dit geeft een lagere temperatuur bij de vloer en de onderste banken. Deze traditionele ventilatie is een vereiste voor onze Tylö Sense kachels en Tylö Expression. Het wordt ook vaak toegepast bij houtkachels, maar het is geschikt voor al onze kachels.

Geforceerde mechanische ventilatie is gebaseerd op het binnenhalen van verse lucht door de muur recht boven de kachel of door het plafond boven de kachel. En een afvoer in de tegenoverliggende muur bij de vloer. Dit geeft een gelijkmatiger temperatuurverloop in de sauna. Deze ventilatietechniek kan niet worden toegepast bij onze Tylö Sense en Tylö Expression kachels, maar wel bij alle andere.

Hoe bereken ik het saunavolume voor installatie van een elektrische saunakachel in de sauna?

Antwoord: Vermenigvuldig de hoogte met de breedte en lengte. Tel daarna het volume aan koude oppervlakken erbij op, door het oppervlak aan steen en glas te vermenigvuldigen met 1,5. Het resultaat is in kubieke meters en dit telt u op bij het saunavolume. Selecteer een saunakachel met een vermogen dat past bij dit resultaat.

Hoe kies je een kachel met het juiste vermogen?

Uw keuze van de kachel zal afhangen van de grootte van uw sauna. Kies altijd een kachel die het maximale vermogen levert in verhouding tot de grootte van de sauna. Hoe hoger het vermogen in verhouding tot het volume van de ruimte, hoe makkelijker het voor de kachel is om de sauna op te warmen en de temperatuur te handhaven. Dit betekent ook dat het energieverbruik zo laag mogelijk is.

U hebt een kachel met een hoger vermogen nodig wanneer de muren aan de binnenkant van de sauna zijn gemaakt van een zwaar materiaal, zoals beton, glas, tegels, enz. Om het benodigde vermogen te berekenen moet u voor elke vierkante meter zwaar muurmateriaal, één kubieke meter aan het totale volume van de saunaruimte toevoegen.

Mag een consument een elektrische saunakachel installeren?

Antwoord: Nee. Volgens de geldende elektriciteitsvoorschriften mag uitsluitend een geautoriseerde persoon een saunakachel aansluiten op het elektriciteitsnet.

Verkopen de servicebedrijven ook nieuwe saunakachels?

Antwoord: Ja, dat ze doen. Ze bieden ook installatieservice.

Waar vind ik een installateur vinden voor het plaatsen van een saunakachel?

Antwoord: U vindt een installateur voor een saunakachel in de lijst van contractservicebedrijven.

Waar kan ik informatie vinden over wat voor soort kachel ik heb?

Het typeplaatje zit helemaal onderaan een van de zijkanten van de kachel. Hierop staan het model, het serienummer, het vermogen van de kachel en het jaar/maand van fabricage.

Waar kan ik informatie vinden over de minimale veiligheidsafstand voor mijn kachel?

Gegevens over minimale veiligheidsafstanden staan in de gebruiksaanwijzing die bij elk product wordt meegeleverd, in de gebruikershandleidingen en brochures. U kunt het ook aan uw dichtstbijzijnde distributeur vragen.

Moet ik stenen in mijn kachel hebben?

HELO KACHEL

Antwoord: Bij een aantal van onze kachels is het optioneel hoeveel stenen de betreffende kachel nodig heeft. Kijk in de technische specificatie van uw kachel.

TYLÖ KACHEL

Antwoord: Nee, een Tylö saunakachel heeft geen stenen nodig, maar zonder stenen kunt u er geen water opgieten.

Wat is de beste steensoort voor saunakachels?

Antwoord: De beste steensoort is altijd getest door de fabrikant van de saunakachel. TylöHelo raadt lavastenen aan; deze steenkwaliteit is geschikt voor de saunakachel en veilig. Kijk in de technische specificatie van uw kachel.

Waarom mogen er geen keramische stenen in de saunakachels gebruikt worden?

Antwoord: Door keramische stenen gaan de weerstanden kapot en is hun levensduur aanzienlijk korter.

Hoe vaak moeten de saunastenen in de kachel opnieuw geplaatst worden?

Antwoord: Houd voor het opnieuw plaatsen van de stenen de volgende vuistregel aan: als u de sauna één keer per week gebruikt, moeten de stenen één keer per jaar worden herplaatst, als u de sauna tweemaal per week gebruikt, moeten de stenen tweemaal per jaar worden herplaatst. Bij het herplaatsen van de stenen moeten de kapotte stenen en de stenen met een zandachtig oppervlak worden vervangen door nieuwe. Door het gebruik breken de stenen geleidelijkaan en worden ze compacter. Het is daarom belangrijk om ze af en toe opnieuw te plaatsen zodat de lucht vrij tussen de stenen kan stromen. Een goede luchtcirculatie is belangrijk voor een goede werking van de kachel en voor de maximale levensduur van de verwarmingselementen.

Het stenencompartiment in een openbare sauna die continu wordt gebruikt, moet eenmaal per maand worden geïnspecteerd en de stenen moeten vervangen worden wanneer dat nodig is.

Moet mijn kachel worden bedekt met stenen?

HELO KACHEL

Antwoord: Bij een aantal van onze Helo kachels is het optioneel hoeveel stenen die kachel nodig heeft. Kijk in de technische specificatie van uw kachel.

TYLÖ KACHEL

Antwoord: Bij de traditionele kachels van Tylö mogen er alleen stenen in het middelste compartiment zitten, de twee compartimenten aan beide zijden mogen niet afgedekt worden. Plaats geen stenen op de grille aan de bovenkant van de kachel.

Uitzonderingen hierop zijn de SO, EP, EH en EZ, die een groter compartiment voor stenen hebben, dat volledig gevuld moet zijn.

Wat moet ik doen als er problemen zijn met de saunakachel?

Antwoord: Bel het dichtstbijzijnde servicebedrijf.

Hoe vaak moeten de stenen in een sauna worden vervangen?

Dat hangt vooral af van hoe vaak de sauna wordt gebruikt. Als het een privé-sauna is die gemiddeld twee keer per week wordt gebruikt, moet u de stenen jaarlijks vervangen. Door het gebruik breken de stenen geleidelijkaan en worden ze compacter. Het is daarom belangrijk om ze af en toe opnieuw te plaatsen zodat de lucht vrij tussen de stenen kan stromen.

Een goede luchtcirculatie is belangrijk voor een goede werking van de kachel en voor de maximale levensduur van de verwarmingselementen. In een openbare sauna raden we aan de stenen jaarlijks te vervangen bij een gemiddeld gebruik van eenmaal per week Bij twee keer per week, twee keer per jaar, enzovoort... Het stenencompartiment in een openbare sauna die continu wordt gebruikt, moet eenmaal per maand worden geïnspecteerd en de stenen moeten vervangen worden wanneer dat nodig is.

Kan ik water op de kachel gieten?

Wanneer uw kachel heet is, kunt u water over de stenen gieten om de luchtvochtigheid in de sauna te verhogen. De hoeveelheid water die je per keer op de stenen giet hangt onder andere af van de grootte van de kachel. Een lepel water van ongeveer 15 cl. is prima. Als er water uit de onderkant van de kachel loopt, betekent dit dat u te veel water heeft opgegoten of dat de stenen niet warm genoeg zijn. Wacht een paar minuten voordat u meer opgiet.

Waarom verwarmt de sauna niet voldoende?

Antwoord: Controleer eerst de zekering(en) om te zien of er een zekering is gesprongen. Kijk of alle verwarmingselementen gloeien wanneer de kachel ingeschakeld is. Als ze niet gloeien, kan dit zijn omdat de oververhittingsbeveiliging van de kachel geactiveerd is.

Andere factoren die van invloed zijn op de verwarming in de sauna zijn de ventilatie, de plaats van de temperatuursensor, hoe goed afgedicht en geïsoleerd de sauna is en of het vermogen van de kachel past bij de grootte van de sauna. Vergeet niet dat als uw saunamuren bestaan uit materialen zoals steen, tegels, beton of glas, er een groter vermogen nodig is om de sauna te verwarmen dan nodig zou zijn voor een geïsoleerde houten sauna.

Als alles in orde lijkt te zijn, maar u kunt de sauna nog steeds niet goed verwarmen, moet u contact opnemen met de dealer waar u de kachel gekocht hebt.

Waarom ga je in een "koude" sauna met een sauna met warmte-opslag?

Antwoord: Wanneer in de sauna een kachel met warmte-opslag wordt gebruikt, wordt de sauna niet voorverwarmd. In plaats daarvan wordt de energie in de stenen van de saunakachel gebruikt.

Hoe lang is de garantie op saunakachels?

HELO KACHELS

Privaat gebruik: De Helo elektrische saunakachels hebben een garantie van twee jaar, de reserveonderdelen hebben een garantie van één jaar. Houtkachels voor de sauna hebben een garantie van één jaar.

TYLÖ KACHELS

Privaat gebruik: De Tylö elektrische saunakachels, stoomgeneratoren en bedieningspanelen hebben garantie van twee jaar en bovendien nog eens drie jaar materiaalgarantie.

Kan een saunakachel met warmteopslag gebruikt worden in een sauna met stenen en glazen oppervlakken?

Antwoord: Ja, maar alle muren en het plafond moeten thermisch geïsoleerd zijn.

Ik heb een ouder model kachel en een van de spiralen doet het niet meer. Kunnen er nieuwe spiralen in de kachel geplaatst worden?

Ja, in de meeste gevallen kunnen de verwarmingsspiralen vervangen worden. Neem contact op met een TylöHelo dealer voor meer informatie. Klik hier om uw dealer te vinden.

Mijn kachel doet het plotseling niet meer of een aantal van de verwarmingsspiralen worden niet meer warm.

Controleer eerst of er een zekering is gesprongen of dat de stroomonderbreker geactiveerd is. Als dat niet het geval is, is het waarschijnlijk dat de oververhittingsbeveiliging de kachel heeft uitgeschakeld. Tylö saunakachels hebben een ingebouwde temperatuurbegrenzer in de schakelkast aan de onderkant van de kachel. Deze wordt automatisch geactiveerd als er een risico bestaat op oververhitting. Als het niet mogelijk is om de temperatuurbegrenzer vanaf de buitenkant te resetten, neem dan altijd contact op met een gekwalificeerde elektricien om dit te laten doen.

Wat zorgt ervoor dat de oververhittingsbeveiliging geactiveerd wordt?

Antwoord: Als de oververhittingsbeveiliging geactiveerd wordt, is het meestal een indicatie van slechte of onvoldoende ventilatie door de kachel en de sauna. Volg altijd de instructies in de handleiding van de kachel over het ontwerp en de specificaties voor ventilatie in de sauna.

Controleer altijd het stenencompartiment als de oververhittingsbeveiligingsthermostaat geactiveerd wordt. Als de stenen compact zijn geworden, kunt u ze opnieuw schikken zodat de lucht er vrij doorheen kan stromen.

Als het niet mogelijk is om de oververhittingsbeveiligingsthermostaat vanaf de buitenkant te resetten, neem dan altijd contact op met een gekwalificeerde elektricien om dit te laten doen.

Hoe kan ik de oververhittingsbeveiliging op mijn Tylö Compact 2/4 resetten?

Antwoord: Naast de thermostaatbediening zit een grijze kap. Verwijder deze kap en reset de oververhittingsbeveiliging met een puntig voorwerp (bijv. een potlood).

 

BEZOEK UW DICHTSTBIJZIJNDE SAUNA-EXPERT

Vind uw dealer