ventilation hatch b

Badstutilbehør

Ventilluke B

Plasseres over utluftventilen inne i badstuen for å regulere luftstrømmen. Mål 14 x 37,5 cm.

Product specification

Type

Art.

Osp

9018 1036