TylöHelo Vilkår

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet https://tylohelo.com samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene, alle gjeldende lover og forskrifter, og du samtykker i at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du det er noen av disse vilkårene du ikke samtykker i, skal du ikke bruke eller åpne nettstedet. Materiellet på nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkelovgivning.

2. Lisens til bruk

 1. Det gis bare tillatelse til midlertidig nedlasting av ett eksemplar av materiellet (informasjon eller programvare) fra TylöHelos nettsted for personlig, ikke-kommersiell, kortvarig visning. Dette er en tildeling av lisens, ikke en overføring av eiendomsrettighet, og i henhold til denne lisensen kan du ikke:
  1. endre eller kopiere materiellet
  2. bruke materiellet for kommersielle formål eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell)
  3. forsøke å dekompilere eller foreta omvendt utvikling av noe programvare fra TylöHelos nettsted
  4. fjerne opphavsrett eller annen merking av eiendomsrett fra materiellet
  5. overdra materielle til en annen person eller «speile» materielle på en annen server
 2. Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse restriksjonene, og kan avsluttes av TylöHelo når som helst. Når du avslutter visning av dette materiellet eller når lisensen avsluttes, må du ødelegge alt nedlastet materiell i din besittelse både i elektronisk og trykt format.

3. Fraskrivelsesklausul

 1. Materiellet på TylöHelos nettsted tilbys «slik det er». TylöHelo fremsetter ingen garantier, verken eksplisitt eller implisitt, og avviser med dette alle andre garantier, herunder, men ikke begrenset til, implisitte garantier eller tilstander knyttet til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse av immaterielle eiendomsrettigheter eller andre rettighetsbrudd.
 2. TylöHelo gir heller ingen garantier om nøyaktighet, sannsynlige resultater eller pålitelighet når det gjelder bruk av materiellet på nettstedet eller på annen måte i forbindelse med dette materiellet eller nettsteder koblet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

TylöHelo eller TylöHelos leverandører skal under ingen omstendigheter holdes erstatningsansvarlig (herunder, men ikke begrenset til, erstatningsansvarlig for tap av data eller fortjeneste eller på grunn av driftsavbrudd) for skader som oppstår som følge av bruken av eller manglende mulighet til å bruke materiellet på TylöHelos nettsted, selv om TylöHelo eller en autorisert representant for TylöHelo er varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Ettersom noen rettsområder ikke tillater begrensninger av implisitte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, gjelder ikke disse begrensningene deg.

5. Materiellets nøyaktighet

Materiellet på TylöHelos nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. TylöHelo garanterer ikke at materiellet på nettstedet er nøyaktig, komplett eller aktuelt. TylöHelo kan gjøre endringer i materiellet på nettstedet når som helst uten varsel. TylöHelo er ikke forpliktet til å oppdatere materiellet.

6. Koblinger

TylöHelo har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til TylöHelos nettsted, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder. En kobling innebærer ikke at TylöHelo godkjenner nettstedet. Brukeren bærer alene risikoen for bruk av slike koblede nettsteder.

7. Endringer

TylöHelo kan revidere bruksvilkårene for nettstedet sitt når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av den da gjeldende versjonen av bruksvilkårene.

8. Gjeldende lov

Disse vilkårene er underlagt, og skal tolkes i samsvar med, svensk lov og du underlegger deg med dette ugjenkallelig domsmyndigheten til domstolene i den staten eller på det stedet.