TylöHelos merkevare

Informasjon på TylöHelos nettsted, herunder, men ikke begrenset til design, varemerker, bilder, layout, tekst eller lyd kan ikke publiseres, reproduseres, kopieres, overføres, lagres, distribueres, lastes ned eller endres uten skriftlig samtykke fra TylöHelo. Bruk eller benyttelse av bruk i henhold til det ovennevnte uten TylöHelos uttrykkelige samtykke kan utgjøre krenkelse av immaterielle rettigheter eller uredelig markedsføring. Å oppgi eier eller innehaveren av opphavsrett i forbindelse med uredelig bruk av bilder, tekst, varemerker eller annet innhold fra TylöHelos nettsted eliminerer ikke risikoen for at slik utnyttelse utgjør en krenkelse av immaterielle rettigheter.

Våre utvalgte partnere gis en skriftlig avtale med tilgang til bildebanken vår og har derfor rett til å bruke bilder, tekst, varemerker og annet innhold eller annen informasjon fra dette nettstedet uten kostnad, når det brukes i henhold til god forretningspraksis for markedsføring og salg av TylöHelo produkter. Bildene kan publiseres i nyhetssammenhenger der TylöHelo nevnes. Bildene kan ikke brukes kommersielt uten TylöHelo og fotografens godkjenning. Bildene kan beskjæres, men ikke forvrenges. Ved publisering må navnet på eieren angis.