Kontrollpanel

Kan jeg koble et gammelt betjeningspanel til en ny badstuovn?

Svar: Nei. Badstuovnen og betjeningspanelet er alltid typegodkjent for hverandre.

 

Kan jeg koble et nytt kontrollpanel til en gammel badstuovn?

Hvis du har en Helo-ovn: Nei. Badstuovnen og betjeningspanelet er alltid typegodkjent for hverandre.

Hvis du har en Tylö-ovn: Hvis ovnen er fra 70- eller 80-tallet, er det vanligvis mulig å koble den til et TS-panel. Du kan også koble den til et mer moderne CC-betjeningspanel, men da må du også installere en RB30 reléboks. Ta kontakt med din TylöHelo-forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

Hvorfor avviker temperaturen som vises i det elektroniske betjeningspanelet, fra badstuens eget mekaniske termometer.

Svar: Det elektroniske panelet er mer nøyaktig enn det mekaniske termometeret. Målestedene er ulike.

Finnes det badstuovner der du må gå i en mørk badstue og bøye deg ned for å skru på en mekanisk betjeningsbryter?

Svar: Ja, det finnes. De fleste Easy-betjeningspanelene er rimelige og kan kobles til de fleste badstuovner. Helo har investert mye i dette, så du vil også finne alternativer i dette produktområdet.

Er det tillatt å installere betjeningspanelet inne i badstuen?

Svar: Gjør deg kjent med brukerhåndboken og brosjyren. Det finnes flere modeller som kan installeres i badstuen.

Betjeningspanel H1, Pure og Elite kan installeres i badstuen. Følg instruksjonene i håndboken for hvert produkt om hvordan du installerer betjeningspanelet i badstuen.

Answer: First check to see whether a fuse has blown or the circuit breaker has tripped. If that's not the reason, it is likely that the overheat protection has shut the heater off. Tylö's sauna heaters have a temperature limiter built into the switch box at the bottom of the heater. This is tripped automatically if there is any risk of overheating. Always contact a qualified electrician to re-set the temperature limiter if it is not possible to re-set it on the outside of the heater.

Kan betjeningspanelet installeres i dampbad?

Svar: Betjeningspanelene Pure og Elite er begge godkjente for installasjon i dampbad.

Hvor skal temperatursensoren plasseres?

Hvor temperatursensoren bør plasseres, avhenger av hvilket betjeningspanel du har. Sensoren skal aldri plasseres rett over ovnen eller langt fra den. Følg instruksjonene i håndboken for hvert produkt.

I et dampbad bør sensoren være ca. 180 cm fra gulvet og i god avstand fra damphodet.

 

Kabelen til sensoren er for kort.

Svar: Sensoren leveres med en kabel på to meter. Hvis nødvendig kan den skjøtes med en toleder.

Jeg har et ET-20-betjeningspanel. Kan jeg bytte det med noe annet?

Svar: ET-panelene kan ofte erstattes med et TS-panel. Det avgjøres av lengden på temperatursensoren i TS-panelet. Standard lengde er 1,8 meter, men de finnes også med en lengde på 5 meter. ET-panelet hadde en elektronisk sensor, så i noen tilfeller er det plassert for langt fra badstuen til at det kan byttes ut med et TS-panel. I slike tilfeller kan det byttes ut med en reléboks og et elektronisk betjeningspanel.

BESØK DIN NÆRMESTE BADSTUEKSPERT

Finn din forhandler