Badstuovn

Hvor finner jeg nærmeste forhandler?

Svar: Se siden Finn forhandler for å søke etter din nærmeste forhandler, eller klikk her.

Når en elektrisk badstuovn er installert i badstuen, hvordan skal ventilasjonen være?

Det er to måter å lage ventilasjon på:

Tradisjonell eller naturlig ventilasjon som bruker den varme luftens naturlige strømning. Tilførselsventil for frisk luft under ovnen og utluftingsventil høyt oppe på veggen på motsatt side. Dette gir lavere temperatur ved gulvet og de nedre benkene. Med Tylö Sense-ovnene og Tylö Expression må slik tradisjonell ventilasjon brukes. Slik ventilasjon brukes også med vedfyrte ovner, men kan brukes for alle ovnene våre.

Tvungen mekanisk ventilasjoner basert på en tilførselsventil rett over ovnen eller i taket over ovnen og en utluftingsventil ved gulvet på motsatt vegg. Dette gir en jevnere temperatur i badstuen. Denne ventilasjonsteknikken kan ikke brukes med Tylö Sense- og Tylö Expression-ovner, men med alle andre.

Hvordan beregner jeg badstuvolumet når jeg installerer en elektrisk badstovn i badstuen?

Svar: Multipliser høyden med bredden og lengden. Pluss volumet av kalde overflater på resultatet: dvs. beregn stein og glassflate og multipliser med 1,5. Resultatet er i kubikkmeter, og du legger det til badstuens volum. Velg en effekt for badstuovn i overensstemmelse med resultatet.

Hvordan velger du en ovn med riktig effekt?

Valg av ovn avhenger av hvor stor badstuen er. Velg alltid en ovn som produseres maksimal effekt i forhold til badstuens størrelse. Jo større effekten er i forhold til rommets volum, jo enklere kan badstuovnen varme opp badstuen og opprettholde temperaturen. Det betyr også at energiforbrukes blir lavest mulig.

Du trenger en ovn med større effekt hvis veggene i badstuen er laget av tunge materialer, som betong, glass, fliser osv. Du beregner nødvendig effekt ved å legge en kubikkmeter til badstuens totalvolum for hver kvadratmeter tungt veggmateriale.

Kan en forbruker installere en elektrisk badstuovn?

Svar: Nei. Bare sertifiserte personer kan koble en badstuovn til strømnettet, i henhold til gjeldende forskrifter for elektrisitet.

Selger servicebedriftene nye badstuovner også?

Svar: Ja, det gjør de. De leverer også installasjonstjenester.

Hvor finner jeg en badstuovnmontør.

Svar: Du finner en badstuovnmontør i listen over våre avtaletilknyttede servicebedrifter.

Hvor finner jeg informasjon om hvilken type ovn jeg har?

Merkeplaten er plassert nederst ved ett av hjørnene til ovnen. Denne viser hvilken modell det er, serienummer, total effekt og produksjonsår og -måned.

Hvor finner jeg informasjon om minste sikkerhetsavstand for ovnen?

Opplysninger om minste sikkerhetsavstand er oppgitt i driftsinstruksjonene som følger med det enkelte produkt, brukerhåndbøker og brosjyrer. Du kan også snakke med din nærmeste forhandler.

Må jeg ha steiner i ovnen?

HELO HEATER
Svar: For flere av ovnene kan man velge et antall steiner som passer med ovnen, som tillegg. Se den tekniske spesifikasjonen til ovnen du har valgt.

TYLÖ HEATER
Svar: Nei, det er ikke noe krav å ha steiner med en Tylö-badstuovn, men hvis du ikke bruker dem, kan du ikke kaste vann på dem.

Hvilken stein er best for badstuovner.

Svar: Den beste steinen er alltid testet av produsenten av badstuovner. TylöHelo anbefaler vulkanittmineral, denne steinkvaliteten passer til badstuovnen og den er trygg. Les den tekniske spesifikasjonen til ovnen du har valgt.

Hvorfor er det ikke tillatt å bruke keramiske steiner i badstuovner?

Svar: Keramiske steiner vil ødelegge resistorene og korte ned levetiden betraktelig.

Hvor ofte skal jeg legge steinene på nytt i badstuovnen ved normal bruk?

Svar: Steinene bør legges på nytt i samsvar med følgende prinsipp: Hvis du bruker badstuen én gang i uken, skal steinene legges på nytt én gang i året, hvis du bruker badstuen to ganger i uken, bør steinene legges på nytt to ganger i året. Når du legger steinene på nytt, skal ødelagte steiner og steiner med sandoverflate fjernes og erstattes med nye. Under bruk slites steinene gradvis ned og blir mer kompakte. Det er derfor viktig å legge dem på nytt fra tid til annen slik at luften fritt kan passere mellom steinene. God luftsirkulasjon er nødvendig for at ovnen skal fungere som den skal, og for å maksimere levetiden til varmeelementene.

Steinmagasinet i en offentlig badstue som brukes kontinuerlig, bør kontrolleres én gang i måneden, og steinene byttes ut etter behov.

Skal ovnen være dekket av steiner?

HELO HEATER
Svar: For flere av Helo-ovnene kan man velge et antall steiner som passer med ovnen, som tillegg. Se den tekniske spesifikasjonen til ovnen du har valgt.

TYLÖ HEATER
Svar: Tylös tradisjonelle ovner skal bare ha steiner i det midtre magasinet, dvs. de to magasinene på hver side skal ikke tildekkes. Ikke plasser steiner på toppen av risten på ovnen.

Unntak for dette er SO, EP, EH og EZ som har et større magasin for steiner som skal fylles helt.

Hva gjør jeg hvis det er et problem med badstuovnen?

Svar: Ring nærmeste servicebedrift.

Hvor ofte skal steinene i en badstue skiftes.

Det avhenger i hovedsak av hvor ofte badstuen brukes. Hvis det er en privat badstue som brukes gjennomsnittlig to ganger i uken, bør du bytte ut steinene én gang i året. Under bruk slites steinene gradvis ned og blir mer kompakte. Det er derfor viktig å legge dem på nytt fra tid til annen slik at luften fritt kan passere mellom steinene.

God luftsirkulasjon er nødvendig for at ovnen skal fungere som den skal, og for å maksimere levetiden til varmeelementene. Vi anbefaler vanligvis å bytte ut steinene én gang i året i en offentlig badstue, hvis den brukes gjennomsnittlig én gang i uken. To ganger i uken, to ganger i året osv. Steinmagasinet i en offentlig badstue som brukes kontinuerlig, bør kontrolleres én gang i måneden, og steinene byttes ut etter behov.

Kan jeg helle vann på ovnen?

Når ovnen er varm, kan du helle vann på steinene for å øke fuktigheten i badstuen. Mengden vann du bruker, avhenger noe av størrelsen på ovnen. En øse vann på 15 cl. går bra. Hvis det renner vann fra bunnen av ovnen, har du helt på for mye vann, eller steinene er ikke varme nok. Vent noen minutter før du heller på mer.

Hvorfor blir ikke badstuen varm nok?

Svar: Kontroller først om en sikring har gått i sikringsskapet. Kontroller at alle varmeelementene gløder når ovnen er skrudd på. Hvis de ikke gjør det, kan det skyldes at overopphetingsvernet er løst ut.

Andre faktorer som påvirker oppvarmingen av badstuen, er ventilasjon, temperatursensorens plassering, hvor tett og godt isolert badstuen er, og om ovnens effekt er tilpasset badstuens størrelse. Husk også at hvis badstuveggene består av materialer som stein, fliser, betong eller glass, trengs det høyere effekt for å varme opp badstuen enn for en isolert badstue i tre.

Hvis alt ser ut til å være i orden, men badstuen likevel ikke blir ordentlig varm, må du kontakte butikken der du kjøpte ovnen.

Hvorfor går du inn i en «kald» badstue med en varmelagrende badstueovn?

Ja, det er slik. Bruk denne tekstmodulen til å svare på de vanligste spørsmålene en kunde kan ha om produktene og tjenestene dine. Vær tydelig, vennlig og pass på at de får et klart svar. Legg til og fjern antall moduler i denne delen etter hva som passer dine kunders behov.

Hvem skal jeg kontakte hvis badstuovnen blir ødelagt i løpet av garantiperioden?

Svar: Ta kontakt med den nærmeste servicebedriften vi har avtale med. Klikk her for å finne en forhandler eller en distributør nær deg.

 

Hvor lenge varer garantien for badstuovner?

HELO OVNER
Privat bruk: Helo elektriske badstuovner har en toårsgaranti, reservedelene har ettårsgaranti. Vedfyrte badstuovner har ettårsgaranti.

TYLÖ OVNER
Privat bruk: Tylö elektriske badstuovner, dampgeneratorer og betjeningspaneler har toårsgaranti, og i tillegg har de treårs materialegaranti.

Hvor kan jeg kjøpe reservedeler til badstuovnen?

Svar: Ta kontakt med din TylöHelo-forhandler hvis du vil kjøpe reservedeler. Klikk her for å finne en forhandler nær deg.

 

 

Hvor finner jeg en servicebedrift med Helo-garanti.

Svar: Se delen om distributører/servicebedrifter med avtale. Klikk her for å finne din servicebedrift.

 

Kan det være overflater av stein og glass i en badstue med varmelagrende badstuovn?

Svar: Ja, men alle veggene og taket må være termisk isolert.

Jeg har en eldre badstuovn og ett av rørene ikke fungerer. Kan jeg bytte det?

Ja, i de fleste tilfeller er det mulig å bytte rørelementene. Ta kontakt med en TylöHelo-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Klikk her for å finne din forhandler.

Ovnen min har plutselig sluttet å virke, eller noen av elementene blir ikke varme.

Kontroller først om en sikring har gått, eller om automatsikringen har blitt utløst. Hvis problemet ikke ligger der, er det trolig overopphetingsvernet som har skrudd av ovnen. Tylö badstuovener har et temperaturvern innebygget i koblingsboksen nede på ovnen. Det utløses automatisk ved fare for overoppheting. Ta alltid kontakt med en sertifisert elektriker for å tilbakestille temperaturvernet, hvis det ikke er mulig å tilbakestille det utenfor ovnen.

Hvorfor utløses overopphetingsvernet?

Svar: Hvis overopphetingsvernet løses ut, skyldes det ofte dårlig eller utilstrekkelig ventilasjon i badstuovnen og badsturommet. Følg alltid instruksjonene i håndboken til ovnen når det gjelder utforming av og spesifikasjoner for ventilasjon i badstuen.

Kontroller alltid steinmagasinet hvis overopphetingsvernet utløses. Hvis steinene har blitt kompakte, legger du dem opp på nytt slik at luften strømmer fritt mellom steinene.

Ta alltid kontakt med en sertifisert elektriker for å tilbakestille overopphetingsvernet, hvis det ikke er mulig å tilbakestille det utenfor ovnen.

Hvordan tilbakestiller jeg overopphetingsvernet på min Tylö Compact 2/4?

Svar: Det er et grått deksel nederst på termostaten. Fjern dette dekselet og tilbakestill overopphetingsvernet ved hjelp av en blyant eller en lignende gjenstand.

BESØK DIN NÆRMESTE BADSTUEKSPERT

Finn din forhandler