Dampgenerator

Kan jeg bruke Prisol-rør til å føre dampen til dampbadet?

Svar: Du kan bruke Prisol-rør, men plastbelegget rundt tuben kan bli sprøtt og sprekke etter en stund på grunn av høye temperaturer, opptil 95–98 grader. Vi anbefaler å bruke stive, isolerte kobberrør.

Kan jeg installere dampgeneratoren i et skap?

Svar: Ja, det kan du. Forutsatt at det er nok plass rundt dampgeneratoren til at den kan betjenes og vedlikeholdes. Du må også passe på at det er god ventilasjon.

 

Kan jeg installere dampgeneratoren i dampbadet?

Svar: Nei, det kan du ikke. Det må installeres i et tørt rom med god ventilasjon.

Er det nødvendig å fjerne kjelestein fra dampgeneratoren?

Svar: Ja, det er nødvendig å fjerne kjelestein fra dampgeneratoren. Hvor ofte vil avhenge av vannkvaliteten, og hvor lenge generatoren er i drift. Du kan finne spesifikke instruksjoner i håndboken. Når vann koker, er dampen som slipper ut av generatoren ren vanndamp. Kalk og mineraler i vannet legger seg i generatoren og danner et lag med avfallsstoffer. Disse avfallsstoffene vil på sikt skade generatoren hvis de ikke blir fjernet.

BESØK DIN NÆRMESTE BADSTUEKSPERT

Finn din forhandler