Vedfyring

Hvordan beregner jeg badstuvolumet når jeg installerer en vedfyrt badstuovn i badstuen?

Svar: Multipliser høyden med bredden og lengden. Pluss volumet av kalde overflater på resultatet: dvs. beregn stein og glassflate og multipliser med 2. Resultatet er i kubikkmeter, og du legger det til badstuens volum. Velg en effekt for badstuovn i overensstemmelse med resultatet.

Når en vedfyrtbadstuovn er installert i badstuen, hvordan skal ventilasjonen være?

Svar: Lufttilførselselen skal være ved siden av og under badstuovnen, avtrekket skal være i taket.

Har det noen betydning hva slags steiner som brukes i en vedfyrt badstuovn?

Svar: Steinene i en vedfyrt badstuovn skal være større (10 til 15 cm i diameter) enn dem som brukes i elektriske badstuovner. For små steiner hindrer at luften sirkulerer ordentlig og blir ikke varme nok.

Det er viktig å følge instruksjonene i håndboken for den vedfyrte badstuovnen når det gjelder hvor mange steiner du trenger, og hvordan du skal plassere dem i ovnen. Bruk alltid steiner av beste kvalitet!

Kan jeg redusere sikkerhetsavstanden fra den vedfyrte badstuovnen til brennbare overflater?

Svar: I noen tilfeller er det mulig å redusere avstanden ved å installere metallplater eller fibersementplater med luftrom bak. Installasjonshåndboken for hver modell inneholder instruksjoner om hvordan dette gjøres, og om påkrevde sikkerhetsavstander.

Hva er ventilasjonskravene for en vedfyrt badstuovn?

Svar: Luftinntaket for en vedfyrt badstuovn skal, til forskjell fra en elektrisk badstuovn, ha en viss avstand til ovnen. Du trenger egentlig ikke et luftavtrekk siden skorsteinen fungerer som badstuens luftavtrekk.

Du kan ha en avtrekksventil for ventilasjon når badstuen ikke er i bruk, men husk å lukke ventilen når du bruker badstuen.

Glasset på min vedfyrte ovn er ødelagt, og jeg må bytte det.

Svar: Ta kontakt med din nærmeste TylöHelo-forhandler eller butikken der du kjøpte ovnen. Det er viktig å gi dem navn og nummer på ovnen slik at de vet hvilket glass eller hvilken dør de skal bestille til akkurat din modell.

BESØK DIN NÆRMESTE BADSTUEKSPERT

Finn din forhandler