Företaget

Vi är TylöHelo, världsledande bastu- och ångbadstillverkare. Det vi gör och de upplevelser för välbefinnande som vi skapar gör att vi skiljer oss från mängden. Den inbyggda känslan av stolthet och äkthet som utmärker våra bastu- och ångbadsprodukter är något som inte går att kopiera.

Under hösten 2017 blev vårt team både större och starkare när Tylö och Helo gick samman till TylöHelo för att bli en av världens starkaste leverantörer inom wellness.

Vi ser fram emot att fortsätta förse marknaden med överlägsna produkter och en förbättrad kundservice. På så sätt kan våra gemensamma kunder få en behaglig tillvaro och vi kan känna oss stolta.

 

Vår historia

Efter att ha varit två separata företag under mycket lång tid bildar Tylö of Sweden och Helo of Finland nu TylöHelo. Det här är våra berättelser om hur vi hamnade där vi är idag:

Tylö

Det som har gjort Tylö till vad det är idag kan härledas till dess grundares värderingar – innovativa idéer, beslutsamhet och visioner.

Tylös grundare, Sven-Olof Janson, var en elektriker som med hjälp av uppfinningsrikedom och motivation utvecklade mindre och effektivare värmeelement för egenutvecklade maskiner. År 1951 antog han en lokal affärsmans utmaning att bygga en billigare men bättre bastu. Janson lyckades uppenbarligen med sin bedrift. Ända sedan utmaningen 1951 är företaget, som snart fick namnet Tylö, kvar på sin ursprungliga plats där det har vuxit under åren. Portföljen har vuxit med företaget och består nu av ett komplett utbud av toppmoderna wellness-produkter som bygger på tradition och arv, men som kontinuerligt anpassas för att uppfylla kundernas förändrade krav.

 

Helo

Helo grundades 1919 under namnet Karjalan Sahko Ltd i Viborg, Finland, och företagets första elektriska bastuaggregat lanserades 1949.

På 1960-talet bytte företaget namn till Helo Tehtaat (Helo-fabriker) och har funnits på dess nuvarande plats i Hangö i Finland sedan dess.
Strax efter att 1990 bytt namn till Oy Saunatec Ltd förvärvades företaget av världens största tillverkare av basturum, Knüllwald Sauna GmbH i Tyskland, och två nya dotterbolag bildades, Saunatec Inc. i USA och Helo (UK) Ltd. i Storbritannien. I slutet av 1990-talet förvärvade Oy Saunatec Ltd bastu- och ångbadsföretaget Amerec (Nasscor Inc.) i Seattle, USA, och en finsk bastuaggregatstillverkare, Viki Sauna Oy. År 2008 upprättades försäljnings- och marknadsföringsverksamhet i Ryssland.

Vill du veta mer?

Kontakta oss