Bastubad kan minska risken för stroke

Hälsa

2 minuter

GettyImages-836113170

I takt med att forskarvärlden intresserar sig alltmer för sambandet mellan värme och hälsa, har det blivit allt tydligare att bastubad har en rad positiva hälsoeffekter. Nu visar en ny studie att regelbundna och frekventa bastubad kan sänka risken för att drabbas av stroke med upp till 62%.

Studien gjordes i Finland, där forskare följt en grupp bestående av 1.628 personer som alla var friska vid studiens början. Deltagarna följdes under 15 år och därefter gjordes en uppföljningsstudie. Under den här perioden hade då 155 fall av stroke inträffat I försöksgruppen.

Efter att ha justerat för andra variabler kom forskarna fram till att de som badat bastu 2 till 3 gånger i veckan löpte en 12% lägre risk för att drabbas av stroke. Den riktigt stora effekten såg man dock hos den del av gruppen som badade bastu 4-7 gånger i veckan, då den gruppens risk för att drabbas av stroke sjönk med hela 62%. Forskarna betonar att det krävs ytterligare studier för att bekräfta sambandet, men icke desto mindre får resultaten anses slående.

Det finska teamet av forskare menar att det finns flera förklaringar till varför regelbundna bastubad skulle kunna ha den här effekten.

“Även små temperaturhöjningar på bara en eller ett par grader kan begränsa inflammatoriska processer i kroppen och motverka stelhet i artärerna. Det är möjligt att bastubad och varma bad kan ha en likartad effekt”, säger Dr. Jari A. Laukkanen som är professor vid University of Eastern Finland och en av författaren bakom studien.

Vi har tidigare skrivit flera artiklar om bastuns gynnsamma hälsoeffekter, bland annat om hur bastubad kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer’s och förhöjt kolesterol.

Source: http://n.neurology.org/content/early/2018/05/02/WNL.0000000000005606 & https://www.nytimes.com/2018/05/02/well/live/saunas-may-reduce-stroke-risk.html