Bastu kan lindra fibromyalgi

Hälsa

1 minuter

Fibromyalgi är en plågsam sjukdom som ger värk och ömhet i hela kroppen. Sjukdomen är kronisk, men forskning visar att värmeterapi och bastubad i många fall kan ha en mycket smärtlindrande effekt.

iStock_000017019899_Small

Värmebehandlingar av olika slag har länge varit ett vanligt inslag i behandlingen av fibromyalgi. Forskning visar även att regelbundna bastubad kan bidra till avsevärt lägre smärtnivåer och högre livskvalitet hos patienter som lider av fibromyalgi. Bland annat så har forskare vid American College of Rheumatology genomfört en 12 veckor lång studie där patienter diagnosticerade med fibromyalgi fick bada bastu tre gånger i veckan. Bastubaden kombinerades med sjukgymnastik i vatten två gånger i veckan. Varje dag under studiens gång fick patienterna rapportera hur de upplevde sina symptom. Samtliga patienter rapporterade löpande en avsevärd minskning av såväl smärta som andra besvär, en effekt som även höll i sig när en uppföljning gjordes 6 månader senare. Bastu i kombination med vattengymnastik ledde till att patienternas symptom minskade med upp till 77%.