ventilation hatch b

Accessoarer

Ventillucka B

Placeras över utluftsventilen inne i bastun för att reglera luftflödet. Mått: 14 x 37.5 cm.

Product specification

Typ

Art.

Asp

9018 1036