TylöHelos bilder och varumärken

Information på TylöHelos webbplats, inklusive, men ej begränsat till, designutföranden, varumärken, bilder, planlösningar, text eller ljudfiler, får inte publiceras, reproduceras, kopieras, överföras, lagras, distribueras, laddas ner, ändras eller hanteras på annat sätt utan föregående skriftligt godkännande från TylöHelo. Om informationen används eller överlåts enligt ovan utan uttryckligt godkännande från TylöHelo kan det strida mot de immateriella rättigheter eller vara otillbörlig marknadsföring. Det går inte att eliminera risken för att användningen bryter mot de immateriella rättigheterna genom att ange vem som är ägare eller upphovsrättsinnehavare i samband med felaktig användning av bilder, texter, varumärken eller annat innehåll från TylöHelos webbplats.

Våra utvalda samarbetspartner beviljas genom ett skriftligt avtal tillgång till vår bildbank, och har därför rätt att använda bilder, text, varumärken och annat innehåll eller annan information från webbplatsen utan kostnad, förutsatt att användning sker i enlighet med god affärspraxis vad gäller marknadsföring och försäljning av TylöHelos produkter. Bilderna får utan kostnad publiceras i nyhetssammanhang där TylöHelo nämns. Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte utan TylöHelos och fotografens godkännande. Bilderna får beskäras men inte förvrängas. Vid publicering måste namnet på ägaren anges.