Combi bastu och ångbad

Ångproduktionen hos mitt Combi aggregat har slutat att fungera.

Svar: Troligen har temperaturskyddet löst ut. Ibland kan det lösa ut om man badar traditionell torrbastu på grund av strålningsvärmen. Längst ner på höger sida av bakplåten sitter återställningsknappen för temperaturskyddet. Tryck på knappen tills du hör ett klickljud. Temperaturskyddet är nu återställt.

Hur mycket vatten ska jag ha i mitt Combi aggregat?

Svar: I de större Combi aggregaten (6 och 8 kW) rymmer tanken ca 7 liter vatten. På det mindre Combi Compact 4 så rymmer tanken ca 2,5 liter. Aggregatet signalerar med en ljudsignal när tanken är full.

Jag har ett nyinstallerat Combi Compact H1 och summern låter hela tiden när jag slår på aggregatet?

Svar: När man startar upp aggregatet för första gången så måste man välja Combi Compact i menyn på manöverpanelen (alternativen är Combi Compact, Bastu, Ånga). Väljer man Bastu får man problem med att summern låter hela tiden. Man får göra en fabriksåterställning på manöverpanelen för att kunna välja Combi Compact i menyn. Detta kan även inträffa om det är felkopplat mellan manöverpanel och aggregat.

När jag kör mitt Combi-aggregat med ånga så går bara två av tre rörelement i aggregatet.

Svar: Det är riktigt. När ånga ska produceras så är alltid ett rörelement i aggregatet bortkopplat. Annars så skulle den totala effekten på aggregatet bli för stor.

Aggregatet stänger plötsligt av sig efter ca 15 minuter.

Svar: Förmodligen är det ett problem med temperaturgivaren. Om manöverpanelen känner av att den inte får rätt värden från temperaturgivaren så stängs aggregatet av automatiskt efter 15 minuter.

BESÖK VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION

Hitta din återförsäljare