Ånggenerator

Kan jag leda ångan i ett prisolrör till ångbadet?

Svar: Man kan använda prisol, men det finns en risk att plasthöljet runt röret blir sprött och spricker med tiden pga. den höga temperaturen. Temperaturen kommer upp i runt 95–98 grader. Vår rekommendation är att använda hårda kopparrör som är isolerade.

Kan jag installera ånggeneratorn inne i ett skåp?

Svar: Det går, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme runt ånggeneratorn för att kunna utföra service och avkalkning, samt att skåpet är väl ventilerat.

Kan jag installera ånggeneratorn inne i ångbadet?

Svar: Nej, den ska sitta i ett torrt och ventilerat utrymme.

Måste ånggeneratorn avkalkas och varför?

Svar: Ja, det måste den. Hur ofta det ska göras beror på vattenkvaliteten och driftstiden. Se i bruksanvisningen för den specifika produkten vad som gäller. När vatten kokar så är det bara ren vattenånga som lämnar ånggeneratorn. Det betyder att kalk och mineraler som finns i vattnet stannar kvar i ånggeneratorn och bygger upp beläggningar som på sikt kan skada ånggeneratorn om inte avkalkningar genomförs.

LETAR DU EFTER EN ÅTERFÖRSÄLJARE?

Hitta din återförsäljare