Vedeldade bastuaggregat

Hur beräknar jag bastuvolymen när ett vedeldat bastuaggregat ska installeras i bastun?

Svar: Multiplicera höjden med bredden och längden. Addera volymen på de kalla ytorna till det tidigare resultatet: dvs. beräkna hur stor sten- och glasytan är och multiplicera med 2. Resultatet är i kubikmeter. Lägg sedan till detta till bastuns volym. Välj lämplig aggregateffekt utifrån resultatet.

Var ska ventilationen placeras när ett vedeldat bastuaggregat installeras i bastun?

Svar: Tilluftsventilen ska placeras bredvid eller under bastuaggregatet, frånluftsventilen ska sitta i taket.

Spelar det någon roll vilken sten jag har i mitt vedeldade bastuaggregat?

Svar: I ett vedeldat bastuaggregat ska det vara större stenar (runt 10-15 cm i diameter) än de som används till elektriska bastuaggregat. Om stenarna är för små blir det för dålig luftcirkulation mellan stenarna och de värms inte upp tillräckligt.

Kan jag minska säkerhetsavståndet från det vedeldade bastuaggregatet till lättantändliga ytor?

Svar: I vissa fall kan man minska säkerhetsavståndet med hjälp av plåtar eller fibercementskivor med luftspalt bakom. I installationsanvisningarna till respektive modell finns anvisningar om hur det ska utföras och vilka säkerhetsavstånd som gäller.

Hur ska ventilationen i bastun vara om man har ett vedeldat bastuaggregat?

Svar: Till skillnad från när man har ett elektriskt aggregat så ska tilluften istället komma en bit bort från det vedeldade bastuaggregatet. Frånluft behövs egentligen inte då skorstenen blir bastuns frånluft.

Man kan ha en frånluftsventil för ventilering av bastun när den inte används men den ska vara stängd när bastun är i drift.

Glaset till mitt vedeldade bastuaggregat har gått sönder, kan jag köpa ett nytt?

Svar: Kontakta inköpsstället eller närmaste TylöHelo återförsäljare så kan de hjälpa dig. Det är viktigt att du har beteckningen och serienumret på aggregatet så att de vet vilket glas eller vilken lucka som passar till just din modell.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM KAN SVARA PÅ DINA FRÅGOR

Hitta din återförsäljare