Basturum

Hur ska bastudörren vara?

Svar: Bastudörren ska alltid vara tätad. Så att inte dörren ”läcker” värme och temperaturen i bastun blandas. Kylskåpsdörrar är tätade av samma anledning.

Vilken temperatur ska man ha när man ska basta?

Svar: Det finns ingen rätt temperatur vid bastubad. Det beror på vad den som ska basta föredrar. Vid bastuaggregat med värmelagrande egenskaper har bastun en låg temperatur, och vid väggmonterade bastuaggregat har bastun högre temperaturer. För att nå en hög temperatur måste bastun värmas upp under en längre tid. Läs mer om olika typer av bastubad här: Badformer

 

Är det smart att använda tunn isolering?

Svar: Man bör aldrig spara på isoleringen, då en förändring kommer att påverka valet av effekt. Var särskilt noga med taket. Vi beräknar alltid utifrån helt värmeisolerade basturum. Vid användning av Sauna-Satu är exempelvis minimikravet 60 mm i väggarna.

Kan man installera en förångare och ett elektriskt bastuaggregat i samma bastu?

Svar: Nej. Konstruktionen hos ett basturum och ett ångbad är helt olika. Båda produkterna styrs separat, vilket kan leda till en säkerhetsrisk och att bastuaggregatet går sönder.

Jag vill sätta kakel inne i bastun, kan jag ha gips som underlag?

Svar: Det går bra att ha kakel i en bastu men det är några saker att tänka på. Kakel i en bastu blir varmt! Man bränner sig vid beröring. Var säker på att ytor man kommer i kontakt med är av trä, t.ex. lavar och ryggstöd. Kakel tar dessutom längre tid att värma upp. Du kan behöva ett mer kraftfullt aggregat. Som tumregel kan man lägga till 1 kbm till rumsvolymen för varje kvm ”tungt” material (kakel, sten, glas) man har i konstruktionen. När det gäller underlag till att sätta kakel på inne i bastun så är gips inte att rekommendera pga. de temperaturer som finns i en bastu. Vi har idag inga rekommendationer för underlag vid kakel invändigt i bastun. Kontakta leverantören för respektive material för information.

Går det bra att ha ett fönster i bastun?

Svar: Det går bra men fönstret ska vara av härdat glas för att tåla temperaturväxlingarna utan att spricka. Är fönstret öppningsbart så ska det alltid vara stängt när bastun är igång.

Jag ska bygga en bastu. Kan man köpa bara en dörr och lavar från TylöHelo?

Svar: Självklart. Vi har ett brett utbud av dörrar och lavar att välja bland. Kontakta en av våra återförsäljare för mer information. Eller klicka här för att se vårt utbud av dörrar och lavar.

Ska träet i bastun behandlas på något sätt?

Svar: Man kan stryka på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv eller trall. Därigenom tillvaratas träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster kan inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta. OBS! Invändiga väggar och tak bör vara obehandlade i bastun.

Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa oljeimpregneringen med tätare intervaller.

Det går inte att ha tilluften under aggregatet. Kan jag ha en springa under dörren där tilluft kommer in istället?

Svar: Det kan gå bra om aggregatet sitter nära dörren. Det kan dock bli problem, t.ex. kan överhettningsskyddet i Tylö aggregatet lösa ut om ventilationen och luftflödet inte fungerar optimalt. Då det finns så många olika sätt att bygga en bastu på så bör man se till, redan när man planerar bastun, att man använder rätt ventilation beroende på vilket aggregat man har. Aggregatet Tylö Sense kan endast användas med självdragsventilation med tilluftsventilen under aggregatet och frånluftsventilen högst upp på väggen, så långt bort från aggregatet och tilluften som möjligt. Frånluften ska ledas tillbaka till samma utrymme som man tar tilluft från. Våra Helo aggregat kan användas med självdragsventilation och mekanisk ventilation. Problem som härstammar från felaktig ventilation täcks inte av garanti.

Jag har 2,60 meter högt i tak i bastun. Är det ett problem?

Svar: En bastu värms uppifrån och ner, vilket betyder att har man väldigt högt i tak så påverkar det uppvärmningstiden negativt. Man har egentligen ingen nytta av att ha så högt i tak i bastun om man inte har lavar i flera nivåer så utrymmet utnyttjas. Sänk taket så spar du energi och får kortare uppvärmningstid.

Hur rengör jag bastun?

Svar: För att kunna njuta maximalt av bastun är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Rengör därför bastun regelbundet. Skura lavarna och golvet med vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom har en behaglig gammaldags doft.

Jag håller på att bygga en bastu på övervåningen och där är snedtak. Aggregatet hamnar på gaveln där takhöjden är som lägst. Jag undrar om det måste vara en takhöjd på minst 190 cm ovanför hela aggregatet eller om det räcker om takhöjden överstiger 190 cm över halva aggregatet?

Svar: Det är viktigt att man följer de säkerhetsavstånd som finns. Om aggregatet kräver en takhöjd på 190 cm så gäller det att takhöjden (från golv till tak) är minst 190 cm över hela aggregatet.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE SOM KAN SVARA PÅ DINA FRÅGOR

Hitta din återförsäljare