Sauna_interior_panorama

Bastu interiör

Panorama bastuinredning

Panorama bastuinredning i asp eller alder finns i förkapade mått eller kan kapas efter specifika krav för skräddarsydda lösningar. Panorama omfattar lavar, ryggstöd, dekorraster och täcksida för en komplett och färdig look och är konstruerad för att klara intensiv och regelbunden användning under lång tid med oavbruten drift.

Ladda ned dokument >>

Product specification
Materialval Asp, al, thermo al
Bänkbredd  598mm 
446mm
Ribbredd 66mm
Tjocklek 122mm / 155mm 
Längder  Min. 1009mm
Max. 2542mm
Standardpaket Bänk, ryggstöd, armstöd, dekorraster och täcksida.