Luftflödet är viktigt för en perfekt bastu

Korrekt inställd ventilation är ett måste för att bastuaggregatet ska fungera som det ska, vara effektivt och ha en lång livslängd. Olika typer av bastuaggregat och basturum kräver olika ventilationsprinciper.

SJÄLVDRAGSVENTILATION

Utformning

Denna typ av ventilation använder värmeenergin från stigande värme för att förse basturummet med god ventilation. För att säkerställa korrekt funktion ska tilluften finnas under bastuaggregatet och frånluften placeras på motsatt sida, precis under taket.

Dynamik

Njut av ett svalare golv och nedre lave, och mer värme ju högre upp du sitter. Det behövs ingen anordning för att det ska fungera. Inget underhåll och ingen extra strömtillförsel krävs.

Aggregat

Våra aggregat är konstruerade för att fungera särskilt bra ihop med självdragsventilation. Denna typ av ventilation passar alla våra aggregat.

middler-1.jpg

MEKANISK VENTILATION

Utformning

Använder en elektrisk fläkt för att skapa ett luftflöde genom basturummet. Inluften placeras precis ovanför bastuaggregatet eller i taket och frånluften placeras mittemot vid golvet. Ytterligare en frånluftsventil sitter precis under taket men är stängd vid bastubad.

Dynamik

Den elektriska fläkten ger en jämn temperatur i basturummet. Det är ett enkelt och effektivt sätt att få liknande temperatur på alla lavar.

Aggregat

Alla Helo-aggregat kan installeras i en bastu med mekanisk ventilation. Tylö Sense, Tylö Expression och vedeldade bastuaggregat kräver å andra sidan självdragsventilation.

Hitta det perfekta aggregatet för din bastu

Visa alla våra bastuaggregat