Ångbad och ångduschar

De små vita hjulen har gått sönder i min Tylö-dusch. Vad kan jag göra?

Svar: Kontakta din närmaste Tylö återförsäljare för att beställa nya hjul till duschdörren. De som vi har idag passar alla äldre modeller av Tylö-duschar också.

Jag har en Tylette och kan inte längre reglera temperaturen på duschen.

Svar: Kontakta din närmaste TylöHelo återförsäljare. Till Tylö ångduschar och duschkabiner med inbyggd blandare så har vi reservdelar om den är tillverkad efter 2003. För produkter tillverkade tidigare så har vi begränsat med reservdelar.

Jag är intresserad av en Impression ångdusch, men var sitter anslutningarna för el och vatten?

Svar: Anslutningarna sitter ungefär mitt på pelaren, ca 150 cm över golv. Anslutning till vatten görs via flexibla slangar som ansluts till vattenledning. Vattenledningen kan med fördel sitta på standardhöjd 110 cm över golv.

Var får jag tag på reservdelar?

Svar: Kontakta en TylöHelo återförsäljare. Du kan hitta din närmaste TylöHelo återförsäljare via sökfunktionen på vår webbplats.

Det rinner vatten från ångmunstycket.

Svar: Om det rinner vatten från ångmunstycket finns troligen beläggningar av kalk på elektroderna som känner av vattennivån. Alternativt så är avluftningsslangen till elektrodröret igensatt. Båda ger problemet att ånggeneratorn blir överfylld med vatten.

Vad är skillnaden på ångbad och ångbastu?

Svar: En ångbastu är en bastu med lägre temperatur och något förhöjd luftfuktighet, men fortfarande är det ett bastuaggregat som står för värmen.

Ett ångbad har temperaturer på ca 50 grader och 100 % luftfuktighet. Ånga bildas av en ånggenerator, vilket både värmer rummet och håller luftfuktigheten på en hög nivå.

Måste det vara ventilation i ett ångbad?

Svar: Ja och nej.

Generellt gäller att ångbad för privat bruk eller sådana som används under kortare tidsperioder, inte behöver någon egen ventilation.

Däremot ska alla ångbad som är i drift mer än 2 timmar i sträck, av hygien- och funktionsskäl, anslutas till en mekanisk frånluftsanordning.

Denna ska ge en luftväxling motsvarande 10–20 m3 luft per person och timme. Utan denna ventilation minskar ångbadrummets värmeförluster, vilket vid kontinuerlig drift innebär att även ångproduktionen minskar.

LETAR DU EFTER EN ÅTERFÖRSÄLJARE?

Hitta din återförsäljare